•    
  •   

STUDY IN JAPAN

HỌC TẬP Ở NHẬT

Tiếng nói sinh viên: [ISSE] Những bước chân đến tương lai của tôi tại Nhật Bản thông qua bài nghiên cứu của mình

Jason đến từ Indonesia đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong và sau khi tốt nghiệp khoa ISSE của Đại học Ritsumeikan

Sau khi tốt nghiệp, mình hiện đang làm kỹ sư phần mềm ở Tokyo. Kế hoạch nghề nghiệp của mình bây giờ là khám phá không chỉ lĩnh vực Deep learning mà còn nhiều lĩnh vực khác trong Khoa học máy tính. Có rất nhiều con đường chúng ta có thể chọn trong ngành Khoa học Máy tính, vì vậy mình nghĩ với vị trí của bản thân vẫn còn là một cử nhân mới tốt nghiệp, mình sẽ có nhiều cơ hội để thử thách bản thân. Trong tương lai, mình cũng dự định học về các kỹ năng quản lý và lấy bằng thạc sĩ để mở rộng kỹ năng của mình trong lĩnh vực Khoa học máy tính.

Đọc kỹ chi tiết bài phỏng vấn tại đây. 

<2021044>

"Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" trên Facebook. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông tin các sự kiện và hội thảo."