•    
  •   

STUDY IN JAPAN

HỌC TẬP Ở NHẬT

Tiếng nói sinh viên: [ISSE] Thu thập được kiến thức và kỹ năng cho sự nghiệp của bạn tại trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông tốt nhất ở Nhật Bản và tìm thấy những người bạn trọn đời!

Huang Hsin Ying đến từ Đài Loan

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin , Chuyên ngành Khoa học hệ thống thông tin và Kỹ thuật (Information Systems Science & Engineering )

"As technology is constantly developing at a rapid speed, I believe that the projects we have in the ISSE course are strongly connected to the global technology market and have the potential to bring differences to the global community. Take the example of the Advanced Driving-Assistance System. By coming up with the idea and building a program that can read the road speed limit signs, it can possibly become a solution to reduce traffic accidents worldly.”

 

Đọc chi tiết bài phỏng vấn tại:

 

<2021031>

"Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" trên Facebook. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông tin các sự kiện và hội thảo."