•    
  •   

RESEARCH

NGHIÊN CỨU

Báo cáo nghiên cứu của Đại học Ritsumeikan “RADIANT” #1 ASIA

ISSUE #1

ASIA

Special Feature: Asia

Chúng tôi đã xuất bản báo cáo nghiên cứu RADIANT, như một diễn đàn để giới thiệu nhiều hoạt động nghiên cứu của Đại học Ritsumeikan. Với chủ đề về "Châu Á", số đầu tiên miêu tả những nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhân văn và khoa học xã hội. Trong tương lai, với quan điểm được xây dựng trên một chủ đề duy nhất, báo cáo sẽ tiếp tục giới thiệu các nghiên cứu cụ thể đang được thực hiện tại Đại học Ritsumeikan.

 

RADIANT là một tính từ có nghĩa là "chiếu sáng" hoặc "tỏa sáng rực rỡ." Chúng tôi sử dụng từ với ý nghĩa này với mong muốn kết quả nghiên cứu của Đại học Ritsumeikan sẽ là một bước tiến để tạo ra một tương lai tươi sáng và một thể giới tươi đẹp hơn.

Các thảm họa thiên nhiên trong tương lai có thể được nhìn thấy trong các lớp trầm tích đã ghi lại lịch sử cổ đại

Tìm hiểu mối quan hệ đối tác giữa con người và thiên nhiên từ động vật lưỡng cư thuộc bộ có đuôi (Salamanders)

Cuộc khủng hoảng để cứu nước uống ở Châu Á

Hệ thống giao thông vận tải hiện đã đạt đến giới hạn

Câu chuyện toàn cầu về sinh sản

Mô phỏng trò chơi để hình dung ra quyết định vào thời điểm xảy ra thảm họa

 

Tìm hiểu thêm thông tin (tiếng Anh) tại:

Tài liệu nghiên cứu

Database về các Nhà nghiên cứu

 

<2020021>

"Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" trên Facebook. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông tin các sự kiện và hội thảo."