•    
  •   

RITSUMEIKAN

RITSUMEIKAN

Đại học Ritsumeikan mở văn phòng tại Washington, D.C.

Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 3, 2020, Đại học Ritsumeikan đã mở văn phòng nước ngoài thứ 6 của trường tại Washington, D.C., tiếp nối danh sách các văn phòng của trường tại Canada, Anh, Ấn Độ và Việt Nam.

Đại học Ritsumeikan được lựa chọn là 1 trong những trường đại học trong Dự án “Top Global University” của Bộ Giáo dục, Văn hoa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản vào năm 2014, và đang thúc đẩy chiến lược toàn cầu hóa “Ritsumeikan Global Initiative” trong nỗ lực thực hiện hóa các khái niệm đang được Dự án duy trì. Trường coi việc mở các văn phòng nước ngoài là một trong những nền tảng để nâng cao tính hiệu lực và khả năng cạnh tranh quốc tế, cũng như để thúc đẩy sự toàn cầu hóa xã hội Nhật Bản.

Văn phòng Washington, D.C. sẽ hoạt động như một cơ sở để truyền đạt thông tin về giáo dục và nghiên cứu của Đại học Ritsumeikan đến với các học sinh và nhà nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ; đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và viện nghiên cứu khác.

Đại học Mỹ, một trong những trường đối tác quan trọng nhất của đại học Ritsumeikan cũng có trụ sở tại Washington, D.C. Cả hai trường đại học đã cùng tham gia vào những hợp tác đa ngành, đa lớp kể từ khi thỏa thuận hợp tác giữa 2 trường được ký kết vào năm 1991, bao gồm việc thành lập các chương trình bằng thạc sỹ liên kết và bằng cử nhân liên kết, cũng như việc  trao đổi giảng viên và có các nghiên cứu chung.

Mối quan hệ hợp tác bền chặt này trong hơn 30 năm qua đã để lại kết quả là sự thành lập Chương trình bằng liên kết giữa Đại học Mỹ và Đại học Ritsumeikan (JDP) vào tháng 4 năm 2018; với các sinh viên được trao bằng liên kết sau khi hoàn thành việc học trong 4 năm tại cả Khoa Quan hệ Quốc tế (Đại học Ritsumeikan) và Khoa Dịch vụ Quốc tế (Đại học Mỹ). Văn phòng Washington, D.C. được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên của Đại học Ritsumeikan học tập tại Đại học Mỹ và để tăng cường trao đổi liên quan đến giáo dục và nghiên cứu với Đại học Mỹ.

Tên: Văn phòng Đại học Ritsumeikan Washington, D.C.

Địa chỉ: 1875 K Street NW, Suite 422, Washington, D.C. USA 20006

Ngày bắt đầu mở: Thứ Hai, ngày 2 tháng 3, 2020

Ra mắt chi nhánh nước ngoài thứ 34 của hiệp hội cựu sinh viên Đại học Ritsumeikan với tên gọi ‘Ritsumeikan Washington, D.C. Alumni Association’

Chi nhánh nước ngoài thứ 34 của hiệp hội cựu sinh viên Đại học Ritsumeikan, ‘Ritsumeikan Washington, D.C. Alumni Association’, đã được ra mắt cùng với việc mở văn phòng Washington, D.C. Văn phòng Washington, D.C. sẽ góp phần củng cố mạng lưới cựu sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Washington, D.C. và cả những vùng lân cận.

■ Ritsumeikan University Top Global University website
http://en.ritsumei.ac.jp/rsgu/#firstPage

■ American University
https://www.american.edu/

■ American University School of International Service
https://www.american.edu/sis/

■ Ritsumeikan University College of International Relations
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/

 

<2019042>

"Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" trên Facebook. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông tin các sự kiện và hội thảo."