•    
  •   

EVENTS / SEMINAR

TIN TỨC SỰ KIỆN

Gặp gỡ giáo sư và sinh viên của trường Đại học Ritsumeikan vào tháng 6 & 7

🆕Các bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên 🎓

Bạn có thể học hỏi được những điều mới, và cũng có thể tự trải nghiệm quá trình học tập ở trường Đại học sẽ như thế nào.

Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ các bạn!

“Việc học tập tại Nhật Bản sẽ như thế nào? Điều kiện để ứng tuyển là gì? Tôi có thể học những ngành gì?” Hãy tham dự vào các sự kiện online của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Đại học Ritsumeikan và các chương trình bậc cử nhân học bằng tiếng anh của trường. Hãy trải nghiệm cảm giác học tập các chương trình bậc Cử Nhân ở Ritsumeikan như thế nào.

 26/06 (Thứ 7): Bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên Khoa Giáo dục Khai phóng Toàn cầu (College of Global Liberal Arts)
26/06 (Thứ 7): Bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên Khoa Giáo dục Khai phóng Toàn cầu (College of Global Liberal Arts)
03/07 (Thứ 7): Bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên  Khoa Quan hệ Quốc tế (College of International Relations)
03/07 (Thứ 7): Bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế (College of International Relations)
10/07 (Thứ 7): Bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên  Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin (College of Information Science and Engineering)
10/07 (Thứ 7): Bài giảng mô phỏng & Gặp gỡ sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin (College of Information Science and Engineering)
17/07 (Thứ 7): Cách nộp hồ sơ ứng tuyển cho các chương trình cử nhân bằng tiếng Anh
17/07 (Thứ 7): Cách nộp hồ sơ ứng tuyển cho các chương trình cử nhân bằng tiếng Anh
18/07 (Chủ Nhật): Bài giảng mô phỏng Chuyên ngành Nghiên cứu chính sách cộng đồng và khu vực (Community and Regional Policy Studies Major)
18/07 (Chủ Nhật): Bài giảng mô phỏng Chuyên ngành Nghiên cứu chính sách cộng đồng và khu vực (Community and Regional Policy Studies Major)
18/07 (Chủ Nhật): Gặp gỡ sinh viên   Chuyên ngành Nghiên cứu chính sách cộng đồng và khu vực(Community and Regional Policy Studies Major)
18/07 (Chủ Nhật): Gặp gỡ sinh viên Chuyên ngành Nghiên cứu chính sách cộng đồng và khu vực(Community and Regional Policy Studies Major)

<2021029>

"Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" trên Facebook. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông tin các sự kiện và hội thảo."