•    
  •   

STUDY IN JAPAN

HỌC TẬP Ở NHẬT

Thông tin về các học bổng của trường Đại học Ritsumeikan

Đại học Ritsumeikan cung cấp nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế. Trường cũng hỗ trợ các đơn xin học bổng được tài trợ bởi các tổ chức bên ngoài như Tổ chức JASSO. 

1. Học bổng TRƯỚC KHI nhập học trường Đại học Ritsumeikan

Học bổng giảm học phí của Đại học Ritsumeikan (RU)

 Sinh viên quốc tế (sinh viên sẽ giữ visa “sinh viên” khi học tại Đại học Ritsumeikan) sẽ được giảm học phí thông qua Chương Trình Giảm Học Phí của RU. Sinh viên quốc tế được giảm ít nhất 20% học phí, với mức giảm 50% và 100% dành cho những ứng viên xuất sắc nhất.

Kết quả học bổng sẽ được thông báo đến thí sinh cùng với kết quả tuyển sinh

  • Học bổng giảm học phí của RU ban đầu sẽ được cung cấp trong một năm đầu tiên, dựa trên kết quả  đánh giá hồ sơ ứng tuyển (và phỏng vấn nếu có) của sinh viên. Trong năm thứ hai và những năm tiếp theo, mức giảm học phí được đánh giá dựa trên điểm số của sinh viên trong năm học trước đó.
  • Chương trình giảm học phí của RU sẽ được sửa đổi từ năm 2026 trở đi.

*Đối với sinh viên của chương trình Bằng liên kết với Đại học Mỹ (JDP)

Vui lòng tham khảo thêm phần 4 của trang này.

2. Các học bổng SAU KHI nhập học tại RU

Ví dụ về các học bổng khác dành cho sinh viên quốc tế sau khi nhập học:

  • Học bổng JASSO: 48.000 yên/tháng
  • Học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế của tập thể Cán bộ/Nhân viên RU: 250.000 yên/năm

Đơn xin các học bổng trên có thể được thực hiện sau khi nhập học. Chi tiết sẽ được giải thích tại các buổi hướng dẫn thông tin mỗi học kỳ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY.

3. Học bổng dành cho sinh viên chương trình Global Liberal Arts

  • Hc bng Du hc ca Khoa Global Liberal Arts*

700.000 JPY

  • Học bổng Ritsumeikan University Study Abroad Challenge*

300.000 JPY

* Học bổng này sẽ được cung cấp cho tất cả sinh viên theo học tại Đại học Quốc gia Úc trong chương trình bằng kép này.

* Sinh viên không thể nhận nó cùng với các học bổng khác được quy định trong chính sách của trường đại học.

* Thông tin về học bổng có thể thay đổi.

4. Học bổng dành cho sinh viên chương trình Bằng Liên kết (JDP)

*Đây là thông tin dành cho sinh viên bắt đầu học tại Đại học Ritsumeikan (RU Home). Nếu bạn muốn đăng ký chương trình học bắt đầu từ Đại học Mỹ (AU Home), vui lòng truy cập trang web của AU SIS.

Để ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của sinh viên chương trình, AU sẽ trao cho Sinh viên RU Home học bổng trị giá 30% học phí của AU. Sinh viên RU Home phải duy trì điểm GPA tối thiểu là 3.0 theo thang điểm GPA của AU, được đánh giá lần đầu sau ba học kỳ đầu tiên tại RU, và sau đó là  sau mỗi học kỳ tiếp theo, để duy trì học bổng.

*Sinh viên RU Home không đủ điều kiện nhận bất kỳ học bổng dựa trên thành tích nào khác thông qua Văn phòng Tuyển sinh AU.

RU cũng sẽ trao Học bổng Ritsumeikan University Study Abroad Challenge (500.000 JPY/học kỳ) cho những sinh viên RU Home đạt được điểm học theo yêu cầu tại RU. Học bổng sẽ được trả khi nộp đơn trong tối đa hai năm (4 học kỳ) trong thời gian học tại AU.

Thông tin tài chính khác

<2024005>

"Nếu bạn thích bài viết này, hãy "like" trên Facebook. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn thông tin các sự kiện và hội thảo."